KURS EGZAMINACYJNY

KURS EGZAMINACYJNY

W OXFORD CENTRE, na podstawie umowy z British Council, można zdawać egzaminy Cambridge English. To pozwala naszym kursantom na poddanie się egzaminom w znanym i oswojonym miejscu.

Oxford Centre jest również Centrum Egzaminacyjnym egzaminów Pearson. Egzaminy Pearsona to rozwiązania zarówno dla osób uczących się, jak również aktywnych zawodowo. Dostarczają wiarygodnej oceny posiadanych umiejętności, nadają ambitny cel nauce i rozwojowi, motywują i wspierają rozwój osób na całym świecie.

Tysiące instytucji w Polsce i za granicą uznają certyfikaty Pearsona jako profesjonalne potwierdzenie kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych. Zadzwoń i dowiedz się więcej na temat ich specyfiki. Nasi konsultanci pomogą Ci dobrać takie rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Wiele z naszych kursów daje możliwość podjęcia próby zdania kilku międzynarodowych egzaminów, które certyfikatem poświadczają znajomość języka obcego na danym poziomie.

Kursy egzaminacyjne, zarówno Cambridge jak i Pearson, mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wybranego egzaminu zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Egzamin potwierdza, że potrafisz prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty, śledzić wiadomości , pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji, pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

Oba rodzaje egzaminów uznawane są przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na danym poziomie i zwiększają szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Egzaminy przeznaczone są zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.

Kurs egzaminacyjny obejmuje naukę czterech umiejętności językowych: reading, writing, listening, speaking ( czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie). Poszerzana jest też znajomość słownictwa i gramatyki. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw (Cambridge i Oxford) oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. „past papers”, które pozwalają na wypracowanie strategii i umiejętności egzaminacyjnych tzw. exam skills. Lektorzy oprócz zajęć techniki rozwiązywania zadań i zdawania egzaminu prezentują uczestnikom tzw. stress management techniques (czyli jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym). Ponadto, lektorzy zapewniają możliwość nadrobienia ewentualnych zaległości gramatycznych czy umiejętności egzaminacyjnych poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, przeszkolonych w zakresie prowadzenie kursów egzaminacyjnych. Jest to ogromna wartość ponieważ studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji i wskazówek dotyczących egzaminów, praktycznych porad i wymagań.

Egzamin właściwy poprzedzony jest egzaminem próbnym wewnętrznym, który potwierdza umiejętności kursanta oraz pozwala wykładowcy odnaleźć obszary do dalszej pracy z uczniem.

Istnieje również możliwość przygotowywania się do powyższych, jak również innych egzaminów na kursie indywidualnym.

Grupy egzaminacyjne prowadzone są w systemie:

  • podstawowym – 1 raz w tygodniu po 2 godziny
  • intensywnym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny

Pakiet egzaminacyjny składa się z:

  • zajęć wg harmonogramu prowadzonych przez lektorów anglojęzycznych i polskojęzycznych
  • nieodpłatnego nadrabiania zajęć w razie nieobecności z lektorem i / lub dyrektorem metodycznym
  • bezpłatnego egzaminu próbnego (mock exam)
  • bezpłatnego zestawu testów egzaminacyjnych.