KURS DLA DOROSŁYCH

KURS DLA DOROSŁYCH

Kursy języka angielskiego ogólnego prowadzone są na 8 poziomach zaawansowania od poziomu podstawowego (beginners) do poziomu zaawansowanego (proficiency).

General English – Angielski ogólny

Metodyka

Na kursie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe z naciskiem na umiejętność porozumiewania się. Każdy poziom kończy się uzyskaniem świadectwa, które jest jednocześnie promocją na wyższy poziom. Program kursów jest ujednolicony z poziomami Rady Europy TELC i umożliwia kursantom przystąpienie do ww. egzaminu na odpowiednim poziomie.

Częstotliwość zajęć

Zajęcia dla osób dorosłych odbywają się w systemie:

 • standardowym: 1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (65 godzin w ciągu roku)
 • intensywnym: 2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (120 godzin w ciągu roku)
 • półintensywnym: 1 raz w tygodniu po 3 godziny 45 minutowe (96 godzin w ciągu roku)

Kwalifikacja do odpowiedniej grupy

Kwalifikacja do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy z dyrektorem metodycznym.

Kadra lektorska

Wszystkie grupy za wyjątkiem początkującej prowadzone są przez doświadczonych lektorów anglojęzycznych z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie i uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Istnieje możliwość wyboru grupy w systemie tandem teaching (lektor anglojęzyczny prowadzi zajęcia na zmianę z lektorem polskim).

Conversations – Konwersacje

Kursy konwersacyjne przeznaczone są dla osób dorosłych, które w krótkim czasie pragną odświeżyć lub rozwinąć swoje umiejętności językowe w zakresie języka mówionego np. w związku z wyjazdem za granicę. Prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania od poziomu pre-intermediate.

Odbywają się w systemie:

 • standardowym: 1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (30/60 godziny w ciągu roku)
 • intensywnym: 2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (60/ 120 godziny w ciągu roku)
 • półintensywnym: 1 raz w tygodniu po 3 godziny 45 minutowe (42/ 84 godziny w ciągu roku)
 • Lektorami są nauczyciele anglojęzyczni.

Zajęcia z zakresu Business English odbywają się na 3 poziomach:

 • pre-intermediate
 • intermediate
 • upper-intermediate

Wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Tryb i częstotliwość

Zajęcia dla osób dorosłych odbywają się w systemie:

 • standardowym: 1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (65 godz w ciągu roku)
 • intensywnym: 2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe (120 godzin w ciągu roku)
 • półintensywnym: 1 raz w tygodniu po 3 godziny 45 minutowe (96 godzin w ciągu roku)

Istnieje możliwość zajęć indywidualnych (one to one). W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia dowolnego terminu zajęć.

Kadra lektorska

Lektorami są nauczyciele języka angielskiego ze specjalnością „język biznesu” oraz native speakers.