CAMBRIDGE ENGLISH

CAMBRIDGE ENGLISH

Bardzo ważnym jest fakt, że na podstawie umowy z British Council w Oxford Centre można zdawać egzaminy Cambridge English. To pozwala naszym kursantom na poddanie się egzaminowi w znanych i oswojonych miejscach.

 

Oxford Centre jest również Centrum Egzaminacyjnym Pearson. Egzaminy Pearsona to rozwiązania zarówno dla osób uczących się, jak również aktywnych zawodowo. Dostarczają wiarygodnej oceny posiadanych umiejętności, nadają ambitny cel nauce i rozwojowi, motywują i wspierają rozwój osób na całym świecie.

 

Tysiące instytucji w Polsce i za granicą uznają certyfikaty Pearsona jako profesjonalne potwierdzenie kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych. Zadzwoń i dowiedz się więcej na temat ich specyfiki. Nasi konsultanci pomogą Ci dobrać takie rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

 

Wiele z naszych kursów daje możliwość podjęcia próby zdania kilku międzynarodowych egzaminów, które certyfikatem poświadczają znajomość języka obcego na danym poziomie.

 

Kursy mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wybranego egzaminu Cambridge zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Egzamin potwierdza, że potrafisz prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty, śledzić wiadomości , pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji, pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

 

Egzamin uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na danym poziomie i zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Egzaminy przeznaczone jest dla młodzieży jak i osób dorosłych.

Kurs obejmuje cztery umiejętności językowe: reading, writing, listening, speaking, use of English (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Poszerzana jest też znajomość słownictwa i gramatyki) Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw (Cambridge i Oxford) oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. „past papers”, które pozwalają na wypracowanie strategii i umiejętności egzaminacyjnych tzw. exam skills. Lektorzy oprócz zajęć techniki rozwiązywania zadań i zdawania egzaminu prezentują uczestnikom tzw. stress management techniques (czyli jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym). Ponadto, lektorzy zapewniają możliwość nadrobienia ewentualnych zaległości gramatycznych czy umiejętności egzaminacyjnych poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, przeszkolonych pod kątem prowadzenia kursów egzaminacyjnych. Jest to ogromna wartość ponieważ studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji i wskazówek dotyczących egzaminu, praktycznych porad i wymagań.

 

Egzamin właściwy poprzedzony jest egzaminem próbnym wewnętrznym, który potwierdza umiejętności kursanta oraz pozwala wykładowcy odnaleźć obszary do dalszej pracy z uczniem.

 

Istnieje również możliwość przygotowywania się do powyższych, jak również innych egzaminów na kursie indywidualnym.

 

Grupy egzaminacyjne prowadzone są w systemie:

 

   • podstawowym – 1 raz w tygodniu po 2 godziny
   • intensywnym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny

 

Pakiet egzaminacyjny składa się z:

 

   • zajęć wg harmonogramu prowadzonych przez lektorów anglojęzycznych i polskojęzycznych
   • nieodpłatnego nadrabiania zajęć w razie nieobecności z lektorem i / lub dyrektorem metodycznym
   • bezpłatnego egzaminu próbnego (mock exam)
   • bezpłatnego zestawu testów egzaminacyjnych.
 •  

1. Cambridge First (FCE) for Schools

 

Egzamin na poziomie B2 średniozaawansowanym, którego Certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce jest egzaminem na tym samym poziomie CEFR co Cambridge English: First (FCE), ale jego treści są dostosowane do zainteresowań młodzieży pozwala rozwijać umiejętności językowe i zdobyć międzynarodowy Certyfikat Językowy na poziomie B2, który jest rozpoznawalny na całym świecie i ważny bezterminowo.

 

 

2. Cambridge First (FCE)

 

Egzamin na poziomie B2, którego Certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień praktycznym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

Jest uznawany przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Zdając egzamin uczeń otrzymuje Certyfikat Cambridge English: First (FCE), który jest ważny bezterminowo oraz wykaz wyników (Statement of Results)

 

Cambridge English Scale zapewnia kompleksową informację na temat postępów w nauce kandydatów, pomiędzy kolejnymi poziomami/egzaminami.