EGZAMINY PEARSON

EGZAMINY PEARSON

PTE General


Egzamin, który jest dostępny na sześciu poziomach w skali CEFR i potwierdza kwalifikacje językowe

niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

   • jego zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego
    dnia
   • w przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu
    zaawansowania, otrzymuje informację o tych obszarach, które wymagają jego dalszej pracy.