ANGIELSKI DLA STARSZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

ANGIELSKI DLA STARSZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Uczymy dzieci poprzez zabawę.

 

Wykorzystujemy ćwiczenia angażujące wszystkie zmysły. Dzieci najmłodsze w wieku 2-7 lat najlepiej poznają otaczający świat poprzez dotyk oraz wzrok, dlatego najmłodsi podczas zajęć oglądają krótkie bajeczki na platformie Little fox, dotyczące tematu lekcji. Aby móc w pełni sprawdzić zaangażowanie naszych uczniów podczas zajęć bajeczki są rozbudowane o krótkie, obrazkowe quizy sprawdzające wiedzę naszych najmłodszych kursantów. 

Dziecko widzi obrazek i słyszy słowo, które powinno odnaleźć i zaznaczyć. Proces uczenia się jest nieświadomy. Wszystkie dzieci otrzymują do domu własny login i hasło do platformy. Podstawą skutecznej nauki jest jak najczęstsze (wystarczy kilka minut dziennie) oglądanie angielskich bajeczek lub ich odsłuchiwanie. To pozwala w ciągu roku na przyswojenie przez dziecko ogromnej ilości słów (od 500 w górę), zwrotów i całych dialogów. Już w pierwszym roku nauki dzieci zaczynają mówić po angielsku! 

Dodatkowo rodzic może obserwować postępy dziecka i samodzielnie oceniać jego stopień znajomości języka! Widząc jak dziecko wypełnia obrazkowe quizy, często trudne i skomplikowane, nabywa pewność, że dziecko osiąga postępy co jest widoczne i łatwo mierzalne. Dzieci również są ogromnie motywowane pozytywnie swoimi sukcesami! Sukces z kolei sprawia, że nauka staje się przyjemnością a stąd już tylko krok do stania się prawdziwym poliglotą!

 

Kładziemy nacisk na nauczanie języka angielskiego poprzez wprowadzanie na zajęciach różnorodnych gier i zabaw, historyjek oraz piosenek. Ćwiczenia takie ułatwiają zapamiętywanie wyrazów, jak również doskonalą wymowę. Podczas zajęć jest stosowanych wiele metod nauczania.