KURS DLA MATURZYSTÓW

KURS DLA MATURZYSTÓW

Zdając sobie sprawę z powagi wydarzenia, jakim jest pierwszy egzamin dojrzałości, przygotowaliśmy bogatą ofertę dla maturzystów, starając się maksymalnie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

Dla maturzystów proponujemy:

  • kursy przygotowujące do matury rozszerzonej 2-letnie
  • kursy przygotowujące do matury rozszerzonej roczne
  • kursy przygotowujące do matury podstawowej 2-letnie
  • kursy przygotowujące do matury podstawowej roczne

Zajęcia prowadzone są w systemie tzw. tandem teaching, czyli na zmianę przez lektora polskiego i native speakera. Kursy oparte są na podręcznikach przygotowujących do matury na odpowiednich poziomach. Uzupełnienie podręczników stanowią liczne materiały dodatkowe oraz testy symulujące egzamin maturalny.

Prowadzący to czynni nauczyciele, którzy na co dzień pracują w liceach przygotowując młodzież do egzaminu dorosłości. Wielu z nich równocześnie pełni funkcję egzaminatora OKE co jest wielkim atutem podczas prowadzenia zajęć. Swoim doświadczeniem pomagają kursantom przezwyciężyć strach i tremę towarzyszące egzaminowi. Perfekcyjnie znają również zakres materiału obowiązujący do egzaminu, wedle którego prowadzą zajęcia.

Dodatkowo przygotowaliśmy specjalny bezpłatny pakiet maturzysty, który obejmuje:

  • bezpłatne warsztaty gramatyczne (grammar workshops)
  • bezpłatne warsztaty z pisania (writing workshops)
  • bezpłatne odrabianie zajęć w razie nieobecności na zajęciach z lektorem i/lub dyrektorem metodycznym Szkoły.

Są to zajęcia opcjonalne, zachęcamy jednak do brania w nich udziału wszystkich maturzystów, którzy w krótkim czasie chcą przygotować się jak najlepiej do zdania matury.

Wszyscy nasi maturzyści mają możliwość w każdej chwili konsultacji z naszymi lektorami i dyrektorem metodycznym.

Tryb i częstotliwość zajęć

Wszystkie zajęcia dla maturzystów odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe.
Kurs obejmuje 96 godzin.